Condicions d'ús de la Plataforma de Fidelitat "MEMBERS ONLY"
Condicions d'ús de la Plataforma de Fidelitat "MEMBERS ONLY" per a l'Hotel Panorama

Definicions:
"Plataforma": es refereix a la plataforma de fidelitat de l'Hotel Panorama "MEMBERS ONLY".
"Usuari": qualsevol persona que es registri i participi en el programa de fidelitat a través de la Plataforma.
"Beneficis": avantatges, descomptes, regals, serveis especials i/o qualsevol altra promoció oferida als Usuaris dins del programa.

Registre:
Per participar en el programa de fidelitat, l'Usuari ha de registrar-se a la Plataforma, proporcionant informació veraç, actualitzada i completa.
En registrar-se, l'Usuari accepta rebre comunicacions relacionades amb el programa i altres accions comercials de l'Hotel Panorama.

Accés a Avantatges Exclusius a l'Hotel Panorama amb la Plataforma "MEMBERS ONLY":
Per cada reserva confirmada i estada a l'Hotel Panorama, l'Usuari acumularà avantatges segons les condicions establertes a la Plataforma, podent canviar de nivell dins del programa segons la freqüència de les seves reserves i estades.
El nivell dins de la Plataforma no és transferible i només es pot utilitzar a l'Hotel Panorama.

Aplicació d'Avantatges Exclusius:
Les ofertes disponibles a la Plataforma s'aplicaran automàticament a les recerques realitzades pels seus membres un cop s'identifiquin al motor de reserves de l'Hotel Panorama abans de la confirmació de la seva reserva.

Terminació i Canvis:
L'Hotel Panorama es reserva el dret de terminar o modificar el programa de fidelitat, els seus termes o qualsevol Benefici en qualsevol moment, prèvia notificació als Usuaris.
En cas d'activitat fraudulenta, abusiva o en violació d'aquestes condicions, l'Hotel Panorama pot terminar la membresia de l'Usuari i/o retirar els seus avantatges exclusius.

Protecció de Dades:
Tota la informació proporcionada per l'Usuari serà tractada d'acord amb la Política de Privacitat de l'Hotel Panorama.
L'Hotel es compromet a no compartir ni vendre la informació de l'Usuari a tercers sense el seu consentiment explícit.

Limitació de Responsabilitat:
L'Hotel Panorama no serà responsable de qualsevol dany, pèrdua o perjudici, directe o indirecte, derivat de l'ús o incapacitat d'ús de la Plataforma o dels Beneficis.

Lleis i Jurisdicció Aplicables:
Aquestes condicions estan regides per les lleis de Andorra. Qualsevol disputa sorgida en relació amb aquestes condicions o amb el programa de fidelitat serà resolta pels tribunals competents de Escaldes.

Amb el registre a la Plataforma de Fidelitat de l'Hotel Panorama, l'Usuari accepta i es compromet a complir amb totes les condicions esmentades anteriorment.